Charlottenlundfort
Kanoner ved stranden
Charlottenlundfort ligner næsten sig selv fra dengang, da det var et kampklart fort under 1. Verdenskrig, med fæstningsvolde, store kanoner og en bred voldgrav der omkranser det hele – og det er et godt eksempel på, at militære anlæg og områder kan blive til populære bynære rekreative åndehuller, når de ikke længere har militær betydning.

Charlottenlundfort blev anlagt i 1886-87 som led i Københavns Søbefæstning. Sammen med Middelgrundsfort havde det til opgave at hindre fjendtlige krigsskibe i at trænge ind i sejlløbet Renden, og videre ind til København.

Oprindelig var Charlottenlundfort et åbent kanonbatteri (Charlottenlundbatteri), men i 1910 blev det ombygget til et rigtigt kystfort, hvor kanonerne kunne drejes 360 grader, så de kunne skyde i alle retninger. Under 1. Verdenskrig var fortet bemandet med ca. 400 soldater.

Fortet har, som det eneste anlæg i befæstningen, stadig sin hovedarmering, de 12 store kanoner, fra dengang. Oprindeligt stod de på Trekroner, men de blev ombygget til haubitser (kanoner, som skød granater op i en høj bue, så fjendtlige skibe ude på sundet blev ramt lige fra oven) til brug på Charlottenlundfort. Som de ses i dag, står de alle i skydestilling. Når en haubits skulle lades, måtte dens munding sænkes til omtrent vandret plan, så granaten og ladningen kunne føres ind bagfra.

Charlottenlund fort blev nedlagt i 1932 i forbindelse med, at Kystbefæstningen overgik til Søværnet. Fortet blev samme år en del af den offentlige strandpark. I 1950 etablerede kommunen en campingplads i fortets gård, og denne eksisterer stadig.


Yderligere informationer