Garderhøjfort
Folkets fort
Garderhøjfortet er et af de allerbedst restaurerede forter i Københavns Befæstning, og selvom du ikke interesserer dig for krig, krudt og kugler giver fortet et fantastisk indtryk af en spændende tid i dansk historie og politik.

Garderhøjfortet er det største fort i Københavns Landbefæstning. Ikke kun størrelsen adskiller Garderhøjfortet fra resten af befæstningen. Fortet havde den usædvanlige begyndelse, at da politikerne ikke kunne enes om finansiering af Københavns Befæstning, tog en gruppe borgere selv affære. Forsvarsvenlige danske borgere indsamlede i midten af 1880erne den svimlende sum af 1,5 millioner kroner til fædrelandets forsvar - i en tid, hvor en øl kostede 5 øre – og Garderhøjfortet og Lyngbyfortet blev en realitet.

Pansertårnet og de to panserlavetter indeholdt Garderhøjfortets hovedarmering, der bestod af 4 stk. 15 cm kanoner. Herudover var fortet udrustet med en del mindre skyts.

Efter Københavns Landbefæstnings nedlæggelse blev brugsretten til fortet i 1921 overladt til Krigsministeriet. Fortet er siden blevet anvendt både som ammunitionsmagasin og som øvelsesplads for forsvaret og politiet.

I 1996 overdrog forsvarsministeren fortet til Garderhøjfonden, som har til formål, at istandsætte og føre Garderhøjfortet tilbage til sit oprindelige udseende, og åbne det for offentligheden.


Yderligere informationer