Oversvømmelsen
Dæmning I’s stemmeværk
I området mellem Furesøen, Klampenborg station og Harrestrup Å kan du stadig se mange spor, der stammer fra Fæstningskanalen og de planlagte oversvømmelser.

Fæstningskanalen blev anlagt i 1886-87, og gik fra Furesøen til Ermelunden. Dens opgave var at lede vand til oversvømmelsesområderne, der sammen med Vestvoldens våde grav - som passive hindringer - skulle supplere de aktive fæstningsanlæg på samme måde som en voldgrav omkring et borganlæg.

I tilfælde af krig kunne man åbne for sluserne i Frederiksdals Stemmeværk, Lyngby Stemmeværk samt Ermelunds Stemmeværk og samtidig lukke for afstrømningen til Mølleåen fra Lyngby Sø ved et stemmeværk under Nordbanen. Herved kunne man lede ca. 11 millioner kubikmeter vand fra Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø gennem Fæstningskanalen til oversvømmelsesområderne på Nord- og Vestfronten. Områderne kunne fyldes på mellem 3 til 8 dage, alt efter hvor meget man åbnede for sluserne, hvilket blandt andet afhang af, hvor tæt fjenden var på byen og specielt på Frederiksdals Stemmeværk, som var oversvømmelsens nøgleposition.

Anlægget blev nedlagt i 1920.


Yderligere informationer